چرا خاتمی دو دل است !

سپتامبر 15, 2008 در 3:15 ب.ظ. | نوشته شده در شهریور 87 | ۱ دیدگاه
برچسب‌ها: , , , ,

با توجه به پست قبل و ترغيب زياد حاميان خاتمي که علت حمايتشان هم معلوم است ، باز هم روحاني عبا شکلاتي ، دچار شک و ترديدي خاص مي شود . در اينجا به برخي از دلايل اشاره خواهم کرد .
اولين دليل مسلم ترس از شکست در انتخابات و از بين رفتن ابهت ساخته شده توسط اطرافيانش  و از هم پاشيدن اصلاحات اوست . چرا که هنوز با وجود تخريب هاي فراوان و چاه کندن هاي پياپي دشمنان دولت ، همچنان محبوبيت دکتر بر جاي خويش باقي است. روستائيان رنگ و بوي رئيس جمهور مردمي را به وضوح حس کرده و خدمات مستقيم و سريع او را مشاهده کرده اند و فهميده اند که در گذشته نسبت به آنها بي اعتنائي شده بود . آيا قشر محروم حاضرند باز هم فقط شعار بشنود و بس ؟!

 دومين دليل حتما بخاطر پيدا شدن ترس بعد از کسب آراي دلخواه و رسيدن به قدرت است . شايد اينکه خاتمي هيچ گاه نمي تواند مانند احمدي نژاد اينگونه نيرو و انرژي خاص در سفرهاي استاني و رسيدگي به امور آنها داشته باشد. و الان هم که توقع مردم از رياست جمهوري بالا رفته لابد مي ترسد که از سوي مردم دچار مشکل اساسي شود. و با خود ميگويد اگر بخواهد که راه احمدي نژاد را در پيش گيرد مورد تمسخر همگان قرار خواهد گرفت . چرا که به ياد انتقادهاي بي پايه و اساس اش خواهند افتاد .

سومين مسئله اي که اين روحاني عباي شکلاتي ما بخاطرش دو دل است حتما مسئله انرژي هسته اي است . شايد مي ترسد از اينکه نتواند در مقابل سياست هاي آمريکا قد علم کند و مانند دوران گذشته در مقابل آنان کم آورده و به دشمنان ما چراغ سبز نشان دهد ، آنگاه به شدت مورد انتقاد يک ملت قرار بگيرد . کسي که ادعاي سياست خارجي دارد و احمدي نژاد را نيز هميشه از داشتن چنين علمي دور مي دانست ، اکنون با وجود هجمه سياست هاي آمريکا و رسانه هاي دشمن در موضوع هسته اي ، اگر نتواند جوابگو باشد شکست سنگين و غير قابل جبراني خواهد خورد .

چهارمين مسئله، برنامه ريزي هاي فشرده و گوناگون اقتصادي رئيس جمهور فعلي است. به شخصه اعتقاد دارم کسي جز احمدي نژاد و يا هم فکر و همتراز او ، نمي تواند از پس ادامه اين برنامه ها بر آيد و اگر قرار باشد خاتمي روند ديگري را هم در پيش بگيرد حتما دچار چالش اساسي و احيانا خطرناک خواهد شد . و باز هم اگر بخواهد راه احمدي نژاد را ادامه دهد همان رسوائي و همين تمسخر همگاني.
اگر تحولات اقتصادي پيش رو در دولت نهم به مرحله اجرا در آيد و با توجه به سنگيني کار و نياز به تلاش فراوان ، حال شخصي با تفکرات متفاوت و کم تحرک وارد شود ، آنگاه يا بايد برنامه ريزي بهتر و دقيق تري در دستور کار خود داشته باشد و يا حداقل بتواند همين روند را بدون کم و کاستي ادامه دهد . لذا با توجه به سوابق خاتمي هر دو راه غير عملي به نظر مي رسد . اينها شايد بخشي از نگراني هاي مهم او و ايجاد شک و دو دلي براي قدم گذاردن در صحنه انتخابات دهم مي باشد . ادامه دارد …
پينوشت………………………………….
فکر کنيد باغباني پر تلاش و دلسوز از باغ برود و جاي او باغباني تنبل و تنپرور و بدون علم باغباني را بگيرد . باغي که مدتها به موقع سيراب ، سم پاشي و هرس کاري مي شد اکنون به علت پس و پيش شدن آبرساني ، هرس هاي نابجا و رسيدن سمهاي ناسالم ، پژمرده شده و به جاي گلهاي پاک ، ميوه هاي تازه و درختان تناور ؛ خارهاي جاه طلب ، ميوه هاي مسموم و درختاني با ريشه هاي مجهول و خود رو به بار نشسته اند .

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام.
Entries و دیدگاه‌ها feeds.